Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: chunyan_niu@alic.com

Tel: 00865512299332

Fax: 008655162834622

Mobile:

Zip Code: 230088